Ngày 24-12-2011 vừa qua, tại TP Sơn La, Hội KTS tỉnh Sơn La đã tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2015. Về dự Đại hội có 18 KTS là Hội viên hiện đang công tác tại các đơn vị, cơ quan của tỉnh Sơn La và  Điện Biên. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Xây dựng, Hội Liên hiệp KHKT, các ban ngành trong tỉnh Sơn La và Chủ tịch Hội KTS Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn, Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam Phạm Thanh Tùng đã tham dự Đại hội.

    KTS Hà Ngọc Thiệu, Chủ tịch Hội KTS Sơn La, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã thay mặt BCH Khóa I đọc báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011-2015 của Hội KTS tỉnh Sơn La. Báo cáo nêu rõ: trong bối cảnh hòa nhập, tập hợp các KTS công tác tại Sơn La và Điện Biên cùng sinh hoạt trong một tổ chức Hội theo chỉ đạo của Trung ương Hội KTS Việt Nam, khi Điện Biên chưa có tổ chức Hội, các KTS của hai tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong hoạt động trên tinh thần đoàn kết, tự nguyện và dân chủ để cùng nhau đem hết tài năng và trí tuệ xây dựng quê hương vùng Tây Bắc tươi đẹp. Trong thời gian tới, sẽ thành lập Chi hội KTS Điện Biên thuộc Hội KTS Sơn La, làm cơ sở cho việc thành lập Hội KTS Điện Biên. Để làm tốt công tác Hội, BCH đề nghị bổ sung 2 KTS ở Điện Biên tham gia BCH Khóa II.

  Phát biểu chỉ đạo, KTS nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam đã biểu dương những thành tích đã đạt được của tập thể hội viên và KTS hai tỉnh Sơn La-Điện Biên trong hoạt động Hội và hành nghề, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển Sơn La, Điện Biên. Chủ tịch cũng lưu ý, rút kinh nghiệm hoạt động của nhiệm kỳ trước, BCH khóa tới cần đoàn kết, năng động và sáng tạo hơn nữa trong hoạt động Hội, tập hợp và phát huy tính sáng tạo, năng lực của các hội viên để xây dựng Hội lớn mạnh, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển nền kiến trúc Tây Bắc tiên tiến, giầu bản sắc dân tộc.

  Nhân dịp này, thay mặt Hội KTS Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Tấn Vạn đã trao tặng Bằng khen của Hội cho Hội KTS Sơn La – Điện Biên.

   Đại hội KTS tỉnh Sơn La đã thành công tốt đẹp với việc bầu ra BCH mới nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 5 đ/c do KTS Hà Ngọc Thiệu làm Chủ tịch.

                                                                 Tin và ảnh: KTS Phạm Thanh Tùng 

Bình luận từ Facebook