Urban Plaza (Quảng trường đô thị) được coi là trung tâm chiếu phim Busan, biểu tượng kiến trúc của văn hóa đương đại.

Công trình được thiết kế bởi công ty kiến trúc Áo Coop Himmelb (l) au, trung tâm chiếu phim Busan là dự án đầu tiên do công ty này xây dựng tại Hàn Quốc. Urban Plaza là một tòa nhà 9 tầng, diện tích bề mặt của mái 60×160 m. Khung của mút chìa đỡ bao lơn được neo xuống đất thông qua những cột lớn hình nón. Urban Plaza là sự kết hợp giữa công nghệ và kiến trúc hiện đại.

Busan là thành phố lớn thứ hai tại Hàn Quốc với khoảng 3,7 triệu dân, về mặt hành chính, Busan được coi là một khu vực đại đô thị tự quản và phát triển mạnh mẽ với nền công nghiệp điện ảnh. Nơi đây được coi là thủ đô giải trí hàng đầu của châu Á.

Linh Vũ – Theo Đô thị