Đồ án “Wonderland” đạt giải nhì trong cuộc thi thiết kế quốc tế “Toa Color Design Award”

126

Chúng tôi xin giới thiệu tới quý bạn đọc, đồ án” Wonderland” đạt giải nhì trong cuộc thi thiết kế quốc tế “Toa Color Design Award” của nhóm sinh viên gồm Nguyễn Quỳnh Nhung, Trịnh Hải Long, Nguyễn Thị Minh Thủy, 52KD3 – Đại học Xây dựng Hà Nội.

1f5116e8bftled00.jpg (Copy) 3c741dc417led004.jpg (Copy) 3d77190b94led003.jpg (Copy) 53f12a48e8itled0.jpg (Copy) 85a45d44d2led006.jpg (Copy) 86d5f0fd10d11111.jpg (Copy) 503d86a908trhtrt.jpg (Copy) 924c459222led555.jpg (Copy) acb57321d7ed0001.jpg (Copy)

Nguyễn Văn Đức – Kienviet.net