Cấp xã cũng được làm quy hoạch

34

Từ 15/12/2011, UBND xã phải chịu trách nhiệm lập đồ án quy hoạch nông thôn mới, theo quy định của Thông tư liên tịch số 13/2011 (Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) giữa Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, ủy ban nhân dân (UBND) xã phải tổ chức lập đồ án quy hoạch, quy định quản lý theo quy hoạch và thông qua hội đồng nhân dân (HĐND) xã trước khi trình UBND huyện phê duyệt. Đối với những xã thí điểm không tổ chức HĐND thì UBND xã tổ chức lấy ý kiến các ban, ngành trong xã trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

Sau khi đồ án được phê duyệt, UBND xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý theo quy hoạch ở các nội dung: Tổ chức công bố, công khai và cung cấp thông tin quy hoạch; cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng kỹ thuật và ranh giới phân khu chức năng; xác định cụ thể diện tích, ranh giới đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ ngoài thực địa và lưu trữ hồ sơ.

Cũng theo thông tư này thì đồ án quy hoạch nông thôn mới phải bao gồm 6 nội dung: (i) phân tích và đánh giá hiện trạng tổng hợp; (ii) dự báo tiềm năng và định hướng phát triển; (iii) quy hoạch không gian tổng thể toàn xã; (iv) quy hoạch sử dụng đất; (v) quy hoạch sản xuất; (vi) quy hoạch xây dựng. Tất nhiên, 6 nội dung nói trên được hướng dẫn cụ thể trong thông tư lịch tịch.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, đồ án quy hoạch nông thôn mới phải tuân thủ các đồ án quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt (như quy hoạch vùng huyện, vùng tỉnh, quy hoạch chung đô thị…).

Ông Võ Kim Cương, nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TPHCM cho rằng, việc phân cấp trong công tác quy hoạch cho cấp xã sẽ dễ dẫn đến sự thiếu đồng bộ, khập khiểng và chất lượng thấp.

Thế nhưng, để hỗ trợ cho chính quyền cấp xã, thông tư này cũng quy định Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và môi trường giúp Ban chỉ đạo Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểm tra, đẩy mạnh công tác nông thôn mới, định kỳ 6 tháng báo cáo Ban chỉ đạo.

Dù vậy, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cho biết ông cũng lo lắng cho chất lượng của đồ án quy hoạch nông thôn mới (khi giao cho cấp xã lập); vì đồ án được duyệt là yếu tố kích thích phát triển cũng như khai thác các tiềm lực, tiềm năng của các xã.

Theo TBKTSG