Gặp gỡ mùa thu 2011: Xây dựng mô hình và tiêu chí phát triển kiến trúc xanh Việt Nam thế kỷ 21.

43

Gặp gỡ mùa thu năm nay với chủ đề ” Hướng tới nền kiến trúc xanh Việt Nam “. Trọng tâm trong cuộc hội thảo là tập trung thảo luận vào những vấn đề liên quan đến kiến trúc xanh, về quan điểm, nguyên tắc và đặc biệt là những đề xuất xây dựng mô hình và tiêu chí phát triển kiến trúc xanh Việt Nam thế kỷ 21. Hội thảo diễn ra ngày 03.12.2011.

Chủ tọa:

– KTS. Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội KTSVN, CT HĐKTXVN;
– KTS. Khương Văn Mười, PCT Hội KTSVN, PCT HĐKTXVN
– KTS. Nguyễn Thúc Hoàng, CVCC; TS.KTS. Lê Trọng Bình VT Viện KT, Hội KTSVN;
 – TS.KTS. Lê Bích Thuận, PVT Viện KTQHĐTNT-Bộ XD.

 Chương trình làm việc:

8.00-8.30

Đón tiếp đại biểu Viện KT
8.30-8.35 Khai mạc  
8.35-8.45 Xây dựng Mô hình &Tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam. 

KTS. Nguyễn Tấn Vạn
Chủ tịch Hội KTSVN, CT HĐKTXVN

8.45-10.00 Xây dựng Mô hình &Tiêu chí Kiến trúc xanh   
8.45-9.05 Kiến trúc xanh và xây dựng mô hình KTX Việt Nam 

KTS. Nguyễn Thúc Hoàng
C Hội KTSVN

9.05-9.20 Giới thiệu Dự thảo hệ thống TCKTX Việt Nam 

TS.KTS. Lê Trọng Bình
VT Viện KT-Hội KTSVN

9.20-9.45 Thiết kế kiến trúc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam, một số kinh nghiệm và giải pháp.

GS.TS.KTS. Nguyễn Hữu Dũng
Viện Môi trường đô thị và Công nghệ Việt Nam.

9.45-10.00 Kinh nghiệm áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công trình kiến trúc. Công ty TNHH Công nghệ Fawoo Kidi
10.00-10.20 Giải lao  
10.20-11.45 Thảo luận về mô hình và tiêu chí KTX Việt Nam 

– Đại biểu Hội KTS các tỉnh Thành; các Chi Hội trực thuộc,Hội Nghề nghiệp, trường đaị học, Viện NC về KT, QH,
– Các chuyên gia tham gia hội thảo.

11.45-12.00

Kết luận Hội thảo

KTS. Nguyễn Tấn Vạn
Chủ tịch Hội KTSVN,CT HĐKTXVN

12.00 Kết thúc  

Thời gian và địa điểm

Hội thảo Mô hình & Tiêu chí Kiến trúc xanh
8.00 AM-12.00 AM, ngày 3 tháng 12 năm 2011
Số 8 Đặng Thai Mai, Tây Hồ (Khu Biệt thự Tây Hồ), Hà Nội