Triển lãm: Open Tower

30

Bạn bè của chúng tôi từ trung tâm thiết kế Iceland đã chia sẻ qua blog những tin tức và hình ảnh rất thú vị. Một cuộc triển lãm bộ sưu tập 676 mô hình Open Tower. Dự án được thực hiện bởi Kiến trúc sư Alexander Sverdloy và Anja Molenda hợp tác với với KRADS và được sự giúp đỡ của Lego và Arup.

Một cuộc triển lãm bộ sưu tập 676 mô hình Open Tower. Dự án được thực hiện bởi Alexander Sverdloy và Anja Molenda hợp tác với với KRADS và được sự giúp đỡ của Lego và Arup.

Triển lãm là kết quả sau thời gian nghiên cứu kéo bài 2 tháng trên các tòa nhà chọc trời ở Châu âu. Triễn lãm được trưng bày tại Khoa kiến trúc Delft ở Rotterdam. Triển lãm này sẽ tiếp tục cho đến tháng 1 năm 2012 và nó sẽ kéo dài cho đến tháng 2 năm 2012.

1322162528-lego2-1000x666.jpg

1322162540-lego3-666x1000.jpg

1322162562-lego5-1000x666.jpg

1322162576-lego6-1000x666.jpg

1322162590-lego7-1000x666.jpg

Nguyễn Văn Đức – Kienviet.net ( Dịch từ Archdaily )