Duyệt quy hoạch vùng Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh đến 2025

82

Diện tích xây dựng khu công nghiệp của vùng là khoảng 2.236 ha, trong đó phía Nam Nghệ An khoảng 1.251 ha, phía Bắc Hà Tĩnh khoảng 985 ha.

Ngày 21/11, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025.

Theo quyết định, tổng diện tích tự nhiên của vùng khoảng 3.648 km2. Trong đó, vùng Nam Nghệ An gồm thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và 4 huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương; vùng Bắc Hà Tĩnh gồm thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn.

Dân số toàn vùng đến năm 2015 là hơn 1,5 triệu người trong đó dân số đô thị chiếm gần 40%, đến năm 2025 dân số khoảng 1,75 triệu người, dân số đô thị chiếm hơn 60%.

Đất xây dựng đô thị và các khu chức năng ngoài đô thị đến năm 2015 là gần 20.000 ha và đến năm 2025 là hơn 30.000 ha. Đất xây dựng khu dân cư nông thôn đến 2015 là 21.700 ha, và năm 2025 là gần 14.000 ha.

Vùng bao gồm 2 vùng nhỏ và 2 trục kinh kinh tế đóng vai trò là động lực phát trển. Cụ thể, 2 vùng nhỏ là vùng đồng bằng ven biển chủ yếu phát triển các ngành kinh tế công nghiệp vật liệu, sản xuất hàng tiêu dùng, khai thác và chế biến thủy hải sản…; và vùng trung du miền núi lấy công ngiệp khai khoáng và dịch vụ thương mại du lịch làm động lực phát triển.

2 trục kinh tế là trục phát triển kinh tế theo hướng Bắc Nam do quốc lộ 1A, đường ven biển và đường Hồ Chí Minh gắn kết các đô thị động lực như thành phố Vinh, Xuân An, Hồng Lĩnh, Cửa Lò …; và trục phát triển kinh tế theo hướng Đông Tây do quốc lộ 46 và quốc lộ 8 gắn kết các đô thị như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đức Lâm…

Vùng công nghiệp Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh sẽ ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp như chế biến thực phẩm, dệt may, cơ khí… Diện tích xây dựng khu công nghiệp của vùng là khoảng 2.236 ha, trong đó phía Nam Nghệ An khoảng 1.251 ha, phía Bắc Hà Tĩnh khoảng 985 ha.

Quy hoạch vùng Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh đến 2025 trước đó đã được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 8/2011.

Theo DVT