Kính gửi các Kiến trúc sư, Kỹ sư và các bạn quan tâm!

Tiếp nối thành công khóa học đầu tiên về Ứng dụng Phong thủy trong Quy hoạch và Kiến trúc tổ chức vào tháng 9 năm 2011, Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị đã biên soạn lại giáo trình môn học dựa trên việc phát huy những ưu điểm của khóa trước và tăng thêm thời lượng dành cho bài tập thực hành. Thời gian khóa 2 chương trình A dự kiến khai giảng vào thứ 6 ngày 9/12/2011. 

 17489-poster.jpg

Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị