Giải thưởng Holcim Awards 2011: Khu vực Bắc Mỹ

59

Giải thưởng Holcim Awards luôn có những sự bất ngờ, tuy nhiên có một quy luật bất thành văn đó là thiết kế với sự bền vững, giá trị phát triển cộng đồng luôn là chiến thắng. Kết quả giải thưởng Holcim Awards 2011 khu vực Bắc Mỹ đã được công bố, sau đây Kienviet xin giới thiệu cụ thể thông tin về giải thưởng tại khu vực này.

01.Giải Vàng Holcim Awards 2011 –100,000 USD

A11NAgoCA100x.jpg

Đề tài: Điểm thu thập thực phẩm và mạng lưới hậu cần của khu vực, Iqaluit, NU, Canada

Tác giả: Mason White, Lateral Office / InfraNet Lab, Toronto, ON, Canada

Ngoài ra còn tác giả: Lola Sheppard and Fionn Byrne, Lateral Office / InfraNet Lab, Toronto, ON, Canada and Nikole Bouchard, Lateral Office / InfraNet Lab, Princeton, NJ, USA

A11NAgoCA101x.jpg A11NAgoCA-gallery001x.jpg A11NAgoCA-gallery002x.jpg
A11NAgoCA-gallery003x.jpg A11NAgoCA-gallery004x.jpg A11NAgoCA-gallery005x.jpg
A11NAgoCA-gallery006x.jpg A11NAgoCA-gallery007x.jpg A11NAgoCA-gallery008x.jpg
A11NAgoCA-gallery009x.jpg A11NAgoCA-gallery010x.jpg A11NAgoCA-gallery011x.jpg

02. Giải Bạc Holcim Awards 2011 – 50,000 USD

Đề tài: Trường học không phát thải, Los Angeles, CA, USA

Tác giả: Gloria Lee, Swift Lee Office, Los Angeles, CA, USA

Ngoài ra còn tác giả: Nathan Swift, Swift Lee Office, Los Angeles, CA, USA, Peter Simmonds, IBE Consulting Engineers, Sherman Oaks, CA, USA, Steve Ratchye, Thornton Tomasetti Inc., San Francisco, CA, USA, and Tom Waldron, Butler Manufacturing Company, Santa Ana, CA, USA

A11NAgoMB002x.jpg A11NAgoMB003x.jpg A11NAsiUS-gallery001x.jpg
A11NAsiUS-gallery002x.jpg A11NAsiUS-gallery003x.jpg A11NAsiUS-gallery004x.jpg
A11NAsiUS-gallery005x.jpg A11NAsiUS-gallery006x.jpg A11NAsiUS-gallery007x.jpg
A11NAsiUS-gallery008x.jpg A11NAsiUS-gallery009x.jpg A11NAsiUS-gallery010x.jpg

03.Giải Đồng Holcim Awards 2011 – USD 25,000

Đề tài:Trạm kiểm soát hiệu suất năng lượng và nước, Van Buren, ME, USA

Tác giả: Julie Snow, Julie Snow Architects, Minneapolis, MN, USA

Ngoài ra còn tác giả: Matthew Kreilich, Julie Snow Architects, Minneapolis, MN, USA

A11NAbrUS101x.jpg A11NAbrUS-gallery001x.jpg A11NAbrUS-gallery002x.jpg
A11NAbrUS-gallery003x.jpg A11NAbrUS-gallery004x.jpg A11NAbrUS-gallery005x.jpg
A11NAbrUS-gallery006x.jpg A11NAbrUS-gallery007x.jpg A11NAbrUS-gallery008x.jpg
A11NAbrUS-gallery009x.jpg A11NAbrUS-gallery010x.jpg A11NAbrUS-gallery011x.jpg

 

04.Giải khuyến khích

1.Giải khuyến khích Holcim Awards 2011 – Mỗi giải trị giá 18,750 USD

Đề tài: Xây dựng trường đại học hiệu quả năng lượng, Lawrence, KS, USA

Tác giả: Dan Rockhill, Studio 804, Lawrence, KS, USA

A11NAacUSks-gallery001x.jpg A11NAacUSks-gallery002x.jpg A11NAacUSks-gallery004x.jpg
A11NAacUSks-gallery005x.jpg A11NAacUSks-gallery006x.jpg A11NAacUSks-gallery007x.jpg
A11NAacUSks-gallery008x.jpg A11NAacUSks-gallery009x.jpg A11NAacUSks-gallery010x.jpg
A11NAacUSks-gallery011x.jpg A11NAacUSks-gallery012x.jpg A11NAacUSks-gallery013x.jpg
A11NAacUSks-gallery014x.jpg   A11NAacUSks-gallery015x.jpg

 2. Đề tài: Phòng học di động với năng lượng dự trữ, Honolulu, HI, USA

Tác giả: Mark Anderson, Anderson Anderson Architecture, San Francisco, CA, USA

Ngoài ra còn tác giả: Peter Anderson, Johnson Tang, Brent Sumida, Christopher Campbell and Yevgeniy Ossipov, Anderson Anderson Architecture, San Francisco, CA, USA

A11NAacUShi100x.jpg A11NAacUShi-gallery001x.jpg A11NAacUShi-gallery002x.jpg
A11NAacUShi-gallery003x.jpg A11NAacUShi-gallery004x.jpg A11NAacUShi-gallery005x.jpg
A11NAacUShi-gallery006x.jpg A11NAacUShi-gallery007x.jpg A11NAacUShi-gallery008x.jpg
A11NAacUShi-gallery009x.jpg A11NAacUShi-gallery010x.jpg A11NAacUShi-gallery011x.jpg

 3.Đề tài: Lắp đặt hệ thống năng lượng, nước  và chất thải hiệu quả trong quân đội , Fort Leonard Wood, MS, USA

Tác giả: Lyndsey Pruitt, US Army Corps of Engineers, Washington, DC, USA

Ngoài ra còn tác giả: a team of 25 additional architects and engineers, US Army Corps of Engineers, Washington, DC, USA

A11NAacUSms100x.jpg A11NAacUSms-gallery001x.jpg A11NAacUSms-gallery002x.jpg
A11NAacUSms-gallery003x.jpg A11NAacUSms-gallery004x.jpg A11NAacUSms-gallery005x.jpg
A11NAacUSms-gallery006x.jpg A11NAacUSms-gallery007x.jpg A11NAacUSms-gallery008x.jpg
A11NAacUSms-gallery009x.jpg A11NAacUSms-gallery010x.jpg A11NAacUSms-gallery011x.jpg

 4.Đề tài: Trung tâm môi trường và cơ sở ngắm các loài chim bằng vật liệu tái chế, Chicago, IL, USA

Tác giả: Jeanne Gang, Studio Gang Architects, Chicago, IL, USA

 A11NAacUSil100x.jpg  A11NAacUSil-gallery001x.jpg  A11NAacUSil-gallery002x.jpg
 A11NAacUSil-gallery003x.jpg  A11NAacUSil-gallery004x.jpg  A11NAacUSil-gallery005x.jpg
 A11NAacUSil-gallery006x.jpg  A11NAacUSil-gallery007x.jpg  A11NAacUSil-gallery010x.jpg
 A11NAacUSil-gallery008x.jpg A11NAacUSil-gallery009x.jpg A11NAacUSil-gallery011x.jpg

 05.Giải thưởng thế hệ trẻ

1.Giải nhất Holcim Awards “Next Generation” 2011 – 25,000 USD

Đề tài: Tăng cường cơ sở hạ tầng bảo vệ rừng ngập mặn, Miami, FL, USA

Tác giả: Keith Van de Riet, Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), Troy, NY, USA

A11NAng1US-gallery001x.jpg A11NAng1US-gallery002x.jpg A11NAng1US-gallery003x.jpg
A11NAng1US-gallery004x.jpg A11NAng1US-gallery005x.jpg A11NAng1US-gallery006x.jpg
A11NAng1US-gallery007x.jpg A11NAng1US-gallery008x.jpg A11NAng1US-gallery009x.jpg
A11NAgoMB006x.jpg A11NAng1US100x.jpg  

2.Giải nhì Holcim Awards “Next Generation” 2011 – 15,000 USD

Đề tài: Kết cấu tạm thời cho các lễ hội bằng vật liệu xây dựng tái chế, Providence, RI, USA

Tác giả: David Getty, Rhode Island School of Design (RISD), Providence, RI, USA

Ngoài ra còn tác giả: Matthew Jacobs and Stephanie Gunawan, RISD, Providence, RI, USA

A11NAng2US-gallery001x.jpg A11NAng2US-gallery002x.jpg A11NAng2US-gallery003x.jpg
A11NAng2US-gallery004x.jpg A11NAng2US-gallery005x.jpg A11NAng2US-gallery006x.jpg
A11NAng2US-gallery007x.jpg A11NAng2US-gallery008x.jpg A11NAng2US-gallery009x.jpg
A11NAng2US-gallery010x.jpg    

3.Giải ba Holcim Awards “Next Generation” 2011 – 10,000 USD

Đề tài: Nghiên cứu bọt xốp, Toronto, ON, Canada

A11NAng3CA100x.jpg

Tác giả: Przemyslaw Latoszek, University of Toronto, Toronto, ON, Canada 

A11NAng3CA-gallery001x.jpg A11NAng3CA-gallery002x.jpg A11NAng3CA-gallery003x.jpg
 A11NAng3CA-gallery004x.jpg  A11NAng3CA-gallery005x.jpg  A11NAng3CA-gallery006x.jpg
 A11NAng3CA-gallery007x.jpg  A11NAng3CA-gallery008x.jpg  A11NAng3CA-gallery009x.jpg
 A11NAng3CA-gallery010x.jpg  A11NAng3CA-gallery011x.jpg  

Thái Linh – Kienviet.net (Dịch từ holcimfoundation)