Đại học Kỹ thuật ứng dụng Qatar/ Mimar Emirates

108

Mimar Emirates vừa được công bố là người giành chiến thắng trong cộc thi thiết kế đại học Kỹ thuật ứng dụng Qatar, Doha. Là một trong những đại học hàng đầu ở Qatar, khu đất xây dựng dự án sẽ rộng khoảng 56 nghìn SM, đủ cho tất cả các khoa trong trường. Bảy phần của trường với các ngành khác nhau gồm hóa chất, dân dụng, kiến trúc, điện, công nghiệp, cơ khí và máy tính.

1319209772-04-setting-layout-1000x699.jpg

1319209785-14-perspective-1-1000x614.jpg

1319209778-11-perspective-2-1000x392.jpg

Bản concept hiện tại là sự kết nối giữa các khoảng sử dụng và các khuôn viên trong một thể thống nhất. Một khuôn viên lớn tạo ra các trục giao thông bộ chính ở đây. Với hơn 1200 học viên hiện tại, và hướng phát triển tới 1800 sinh viên vào năm 2015. Hệ thống giảng dạy hoàn toàn có thể đáp ứng tốt về diện tích giảng dạy.

1319209782-13-perspective-3-1000x497.jpg

1319209780-12-perspective-4-1000x492.jpg

1319209787-model-shots-1000x291.jpg

Cảnh quan nhìn từ trên xuống được phát triển từ các hình kỉ hà với những vòng lớn giao với nhau, để tạo sự liên tục cho các mảng cảnh quan và giao diện trực giác. Bên cạnh đó, các tính toán về ảnh hưởng của quy hoạch đô thị và môi trường cũng được đưa ra để thiết kế sự phân bố không gian cho phù hợp, tối ưu hóa các nhu cầu cần thiết chuyên biệt cho từng không gian.

1319209774-10-elev-sec-1000x642.jpg

1319209765-01-studies-1-1000x572.jpg

1319209768-02-studies-2-1000x570.jpg

Thái Linh Kienviet.net (dịch từ Archdaily ).