Giải thưởng Holcim Awards 2011: Khu vực Châu Mỹ La Tinh

56

Kết quả giải thưởng Holcim Awards 2011 khu vực Châu Mỹ La Tinh đã được công bố, sau đây Kienviet xin giới thiệu cụ thể thông tin về giải thưởng tại khu vực này.

01. Giải Vàng: Khắc phục hậu quả đô thị và cơ sơ hạ tầng tổ chức trung tâm, São Paulo, Brazil
Tác giả: Alfredo Brillembourg, Urban Think Tank, Brazil
Ngoài ra còn tác giả: Hubert Klumpner, Urban Think Tank, Brazil

A11_LA_go_HubertKlumpner_AlfredoBrillembourgx.jpg

A11LAgoBR-gallery001x.jpg A11LAgoBR-gallery002x.jpg A11LAgoBR-gallery003x.jpg
A11LAgoBR-gallery004x.jpg A11LAgoBR-gallery005x.jpg A11LAgoBR-gallery006x.jpg
A11LAgoBR-gallery007x.jpg A11LAgoBR-gallery008x.jpg A11LAgoBR-gallery009x.jpg
A11_LA_mb_go_Klumpnerx.jpg A11LAgoBR-gallery010x.jpg A11LAgoBR-gallery011x.jpg

02.Giải Bạc: Xây dựng quy hoạch bền vững sau thảm họa sóng thần, Constitución, Chile
Tác giả:  Alejandro Aravena, ELEMENTAL S.A., Chile
Ngoài ra còn tác giả: Víctor Oddó, Gonzalo Arteaga, Fernando García-Huidobro, Diego Torres, Cristián Martínez, and Juan Cerda, ELEMENTAL S.A., Chile, Alejandro Gutiérrez, Arup, United Kingdom, Eugenio Tironi, Tironi Asosciados, Chile

A11_LA_si_AlejandroAravena_JuanCerda_DiegoTorresx.jpg

A11_LA_si_Leu_Aguilar_Akermann_Aravena_Cerda_Torres_Beaucheminx.jpg A11LAsiCL-gallery001x.jpg A11LAsiCL-gallery002x.jpg
 A11LAsiCL-gallery004x.jpg  A11LAsiCL-gallery005x.jpg  A11LAsiCL-gallery006x.jpg
 A11LAsiCL-gallery008x.jpg  A11LAsiCL-gallery007x.jpg  A11LAsiCL-gallery009x.jpg
 A11LAsiCL-gallery003x.jpg  A11LAsiCL-gallery010x.jpg  

03.Giải Đồng: Quy hoạch đô thị tái sinh, Ciudad Juárez, Mexico

Tác giả: Jose Castillo, arquitectura 911sc, Mexico
Ngoài ra còn tác giả: Saidee Springall, arquitectura 911sc, Mexico


A11_LA_br_SaideeSpringall_JoseCastillox.jpg

A11_LA_mb_br_Castillox.jpg A11LAbrMX-gallery001x.jpg A11LAbrMX-gallery002x.jpg
A11LAbrMX-gallery002x.jpg A11LAbrMX-gallery004x.jpg A11LAbrMX-gallery003x.jpg
A11LAbrMX-gallery005x.jpg  A11LAbrMX-gallery006x.jpg  A11LAbrMX-gallery007x.jpg
 A11LAbrMX-gallery008x.jpg  A11LAbrMX-gallery009x.jpg  A11LAbrMX-gallery010x.jpg

04.Giải khuyến khích:

– Nâng cao nhận thức hệ sinh thái và vui chơi giải trí dự trữ, Banderilla, Mexico
Tác giả: Jorge Ambrosi, Ambrosi Arquitectos, Mexico
Ngoài ra còn tác giả: Pablo Rodolfo Pardo, Pardo Cue Arquitectos, Mexico

A11LAacMXbanderilla-gallery001x.jpg A11LAacMXbanderilla-gallery004x.jpg A11LAacMXbanderilla-gallery005x.jpg
A11LAacMXbanderilla-gallery006x.jpg A11LAacMXbanderilla-gallery007x.jpg A11LAacMXbanderilla-gallery008x.jpg
A11LAacMXbanderilla-gallery009x.jpg A11LAacMXbanderilla-gallery010x.jpg A11LAacMXbanderilla-gallery011x.jpg

– Thư viện tích hợp tiếp cận cộng đồng, Rosario, Argentina
Tác giả: Alfredo Tapia, AFT Arquitectos, Argentina
Ngoài ra còn tác giả:  a team of 19 additional architects and engineers, AFT Arquitectos, Argentina
A11LAacCL-gallery011x.jpg

A11_LA_acMexicoMX_LucieNguyen_DelfinMontañana_4x.jpg

A11LAacCL-gallery001x.jpg A11LAacCL-gallery002x.jpg A11LAacCL-gallery003x.jpg
A11LAacCL-gallery004x.jpg A11LAacCL-gallery005x.jpg A11LAacCL-gallery007x.jpg
A11LAacCL-gallery008x.jpg A11LAacCL-gallery010x.jpg A11LAacCL-gallery009x.jpg
 A11LAacCL-gallery006x.jpg    

– Sự phục hồi của mạng lưới vận tải đường sắt thung lũng Oaxaca, Mexico
Tác giả: Author: Gustavo Madrid Vazquez, espacio entre tiempo Architects, Mexico

A11LAacMXoaxaca-gallery003x.jpg

A11LAacMXoaxaca-gallery001x.jpg A11LAacMXoaxaca-gallery002x.jpg A11LAacMXoaxaca-gallery004x.jpg
A11LAacMXoaxaca-gallery005x.jpg A11LAacMXoaxaca-gallery006x.jpg A11LAacMXoaxaca-gallery007x.jpg

 – Hành lang quá cảnh đô thị và quy hoạch tổng thể cải tạo sông Mexico, Mexico City
Tác giả: Elias Cattan, Taller13 Arquitectura Regenerativa, Mexico
Ngoài ra còn tác giả: Delfin Montañana, Lucie Nguyen, David Mandujano, and Miguel Mercado, Taller13 Arquitectura Regenerativa, Mexico

A11_LA_acMexicoMX_LucieNguyen_DelfinMontañana-_1x.jpg

A11LAacMXcity-gallery011x.jpg

A11LAacMXcity-gallery001x.jpg A11LAacMXcity-gallery002x.jpg A11LAacMXcity-gallery003x.jpg
A11LAacMXcity-gallery004x.jpg A11LAacMXcity-gallery005x.jpg A11LAacMXcity-gallery006x.jpg
A11LAacMXcity-gallery007x.jpg A11LAacMXcity-gallery008x.jpg A11LAacMXcity-gallery009x.jpg
A11LAacMXcity-gallery010x.jpg    

05.Giải thưởng “Thế hệ trẻ”

Giải nhất: Thiết bị tự cung tự cấp năng lượng khử mặn
Tác giả: Mauro Ivan Barrio, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina
Ngoài ra còn tác giả: Matias Damian Martin and Juan Pablo Accotto, UNC, Argentina

A11LAng1AR-gallery011x.jpg

A11LAng1AR-gallery001x.jpg A11LAng1AR-gallery002x.jpg A11LAng1AR-gallery003x.jpg
A11LAng1AR-gallery004x.jpg A11LAng1AR-gallery005x.jpg A11LAng1AR-gallery006x.jpg
A11LAng1AR-gallery007x.jpg A11LAng1AR-gallery008x.jpg A11LAng1AR-gallery009x.jpg
A11LAng1AR-gallery010x.jpg A11_LA_mb_ng1_Martinx.jpg A11_LA_mb_ng1_Barriox.jpg

Giải nhì: Hồi sinh tuyến đường thủy để vận chuyển và phát triển bền vững, Puerto Suárez, Bolivia
Tác giả:  : Martin Fernández de Lema, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina

A11_LA_mb_ng2_Fernãndez_deLemax.jpg A11LAng2BO-gallery001x.jpg A11LAng2BO-gallery002x.jpg
A11LAng2BO-gallery003x.jpg A11LAng2BO-gallery004x.jpg A11LAng2BO-gallery005x.jpg
A11LAng2BO-gallery006x.jpg A11LAng2BO-gallery007x.jpg A11LAng2BO-gallery008x.jpg
A11LAng2BO-gallery009x.jpg A11LAng2BO-gallery010x.jpg A11LAng2BO-gallery011x.jpg

Giải ba: Sự đầm nén và nâng cấp các tòa nhà thuộc trường đại học, Rio de Janeiro, Brazil
Tác giả: Gabriel Kozlowski Maia, Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), Brazil

Ngoài ra còn tác giả:Pedro Chianelli Salgado Dieguez and Maria Luiza Labarthe, PUC-Rio, Brazil

A11LAng3BR-gallery001x.jpg A11LAng3BR-gallery002x.jpg A11LAng3BR-gallery003x.jpg
A11LAng3BR-gallery004x.jpg A11LAng3BR-gallery005x.jpg A11LAng3BR-gallery006x.jpg


Thái Linh – Kienviet.net (Dịch từ Holcim Foundation)