(Video) KTS Thomas Heatherwick: Xây dựng cung điện hạt giống

92

Tương lai có đẹp hơn không? Kiến trúc sư Thomas Heatherwick trình bày 5 dự án gần đây bắt nguồn cảm hứng từ thiết kế sinh thái. Một số là làm mới những thứ thông thường: xe buýt, cây cầu, trạm điện, Và có một công trình đặc biệt, Nhà thờ Hạt…

Để tìm hiểu thêm về KTS Thomas Heatherwick nhấn chuột vào đây

Hướng dẫn xem phụ đề tiếng Việt : Bấm nút chạy video, sẽ có 1 lựa chọn phụ đề, chọn tiếng Việt (Vietnamese)

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng