Cuộc thi bảo tồn và phát triển đảo Kyiv

45

Cục quản lí nhà nước của Kyiv và Cục kiến trúc và phát triển đô thị phát động cuộc thi tìm kiếm concept cho vấn đề bảo tồn và phát triển “quần đảo trong lòng thành phố “Kyiv.

Mục tiêu cuộc thi:

–       Đề xuất concept tốt nhất cho việc bảo tồn và phát triển các hòn đảo tại Kyiv.

C1 banner

–       Thu hút sự chú ý của các chuyên gia và công chúng về tình trạng nghèo nàn của cảnh quan đô thị tại trung tâm thành phố.

–       Đưa ra thái độ ứng xử phù hợp cho tự nhiên, tương lai của thành phố với sự hội nhập của Châu Âu.

–       Củng cổ nỗ lực của chính quyền, tạo ra tiền lệ của sự hợp tác minh bạch, hiệu quả khi giải quyết các vấn đề quốc gia.

Đề xuất kết quả:

Cạnh tranh quốc tế cho concept bảo tồn và phát triển:

– Thực hiện hiệu quả nhất khái niệm bảo tồn và phát triển các hòn đảo Kyiv.
Dự án chiến thắng sẽ phải giải quyết được các vấn đề tồn tại như:

  – Thực hiện của dự án chiến thắng sẽ phải đối mặt với các vấn đề chính Kiev như:
  – Duy trì giá trị tự nhiên, khu di tích lịch sử, và các đối tượng văn hóa            

– Bao gồm các đảo trong khu vực trung tâm của thành phố;
  – Khôi phục lại hệ thống tự nhiên bị phá vỡ;
  – Tạo điều kiện phát triển du lịch hiệu quả, giải trí và các hoạt động ngoài trời khác trong điều kiện tự nhiên cho phép;
  – Thúc đẩy công tác giáo dục sinh thái.

Thông tin cơ bản:

Thể loại: Cuộc thi quốc tế mở

Thời hạn đăng ký: 26/10/2011

Hạn nạp bài: 26/12/2011
Đối tượng tham dự: Các Kiến trúc sư công trình, Kiến trúc sư Cảnh quan, các Nhà Quy hoạch đô thị đã được cấp chứng chỉ hành nghề.
    
Giải thưởng:   30.000 USD

Hội đồng giám khảo:Tselovalnyk S, Shevchenko V, Chornyi A, Bjarke Ingels, Andreas Pedersen, Ben van Berkel và Lorenz Dexler.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

Thái Linh – Kienviet.net (Dịch từ deathbyarrchitecture)