Cung điện ‘cổ tích’ bằng gỗ của Sa Hoàng Nga

89

Cung điện đồ sộ, hoàng tráng được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ như những lâu đài cổ tích này là nhà ở của Aleksey Mikhailovich Romanov một trong những Sa Hoàng trong lịch sử phát triển đất nước Nga.

Dưới đây là những hình ảnh về công trình nhà ở tuyệt đẹp của vị Sa Hoàng quyền lực Aleksey mới vừa được phục dựng theo kiến trúc nguyên bản.

Tsar_Aleksey_Mikhailovich_Romanov_40.jpg

Tsar_Aleksey_Mikhailovich_Romanov_36.jpg

Tsar_Aleksey_Mikhailovich_Romanov_37.jpg

9.jpg

5.jpg

Tsar_Aleksey_Mikhailovich_Romanov_27.jpg

Tsar_Aleksey_Mikhailovich_Romanov_24.jpg

Tsar_Aleksey_Mikhailovich_Romanov_20.jpg

8.jpg

6.jpg

4.jpg

Theo ione