Nhà thi đấu Monconseil / Explorations Architecture

229

Explorations đã hoàn thành nhà thi đấu của trường Monconseil Tours, cách Paris 150 km về phía Tây Nam. Đây được xem là thiết kế cộng đồng bền vững kiểu mẫu của Explorations.

1316713003-ea-tours-0511-18-r-528x351.jpg

Thông tin dự án:

Kiến trúc sư: Explorations
Đến từ: Tours, Pháp
Nhóm thiết kế:
Kiến trúc sư của Explorations + 4 kỹ sư Integrale
Khách hàng: Thành phố của Towers
Chi phí: € 5m
Diện tích: 2700 mét vuông
Dự án năm: 2011
Hình ảnh: Michael Denancé

1316713000-ea-tours-0511-17-r-528x351.jpg

Nổi bật trong thiết kế là việc tận dụng ánh sáng tự nhiên và năng lượng tái tạo:

-Mặt tiền phía bắc sử dụng kính, tận dụng dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế sử dụng ánh sáng điện cho khu vực đại sảnh.

1316712995-ea-tours-0511-11-r-1000x621.jpg

1316712997-ea-tours-0511-14-r-528x318.jpg
– Mái đc làm bằng gỗ và thép vươn dài ra ngoài 50m – để có thể sử dụng cho các mục đích sau này.

1316712991-ea-tours-0511-10-r-666x1000.jpg

-Mặt tiền phía nam mạ quang điện.

1316713013-ea-tours-0511-20-r-528x351.jpg

1316713022-ea-tours-0511-22-r-528x341.jpg

1316713026-ea-tours-0511-23-r-1000x666.jpg

1316713029-ea-tours-0511-24-r-528x358.jpg

1316713032-tours-01-plan-masse-1000x707.jpg

1316713035-tours-02-plan-rdc-1000x707.jpg

1316713037-tours-03-plan-gradins-1000x707.jpg

1316713039-tours-04-coupe-long1-1000x403.jpg

1316713041-tours-05-coupe-long2-1000x403.jpg

1316713043-tours-06-coupe-transv-1000x403.jpg

1316713046-tours-07-detail-1000x707.jpg

Thái Linh – Kienviet.net(Dịch từ Archdaily)