Giải thưởng thiết kế Kết cấu thép ECCS 2011 / JDS Architects

55

Kienviet – JDS Architects Holmenkollen Ski Jump ở Oslo, Na Uy được công bố là người chiến thắng của giải thưởng thiết kế kết cấu thép tại Đại hội ECCS tại Potsdam, Đức. Giải thưởng uy tín này công nhận thiết kế xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng thép, nhấn mạnh lợi thế của thép trong xây dựng, kinh tế, sản xuất và kiến trúc.

HOP-proj-27.jpg

Giải thưởng Thiết kế thép châu Âu được đưa ra bởi Công ước Thép xây dựng Châu Âu (ECCS) hai năm một lần để khuyến khích việc sử dụng sáng tạo, làm nổi bật vai trò của thép trong kiến trúc và xây dựng. Để theo dõi thêm thông tin về ECCS, vui lòng truy cập tại đây.

Một số hình ảnh tại lễ công bố giải thưởng:

eccs11_06_3363.jpg

eccs11_04_3277.jpg

eccs11_13_3433.jpg

eccs11_20_3597_98.jpg

eccs11_34_3753.jpg

Hình ảnh về công trình đạt giải của JDS Architects:

HOP-proj-01.jpg

HOP-proj-03.jpg

HOP-proj-02.jpg

HOP-proj-04.jpg

 Thái Linh – Kienviet.net (Dịch từ Archdaily)