Hà Nội duyệt quy hoạch ô đất giãn dân phố cổ

37

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất trong khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên nhằm phục vụ giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm.

Sau điều chỉnh, quy mô dân số các ô đất là 7.900 dân, tăng 3.159 người so với trước đó.

C1 banner

  Cuộc sống thường ngày tại phố cổ

Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội nghiên cứu và đề xuất những giải pháp thực hiện nhằm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ mật độ 823 người/ha năm 2010 xuống còn 500 người/ha vào năm 2020, tương ứng phải di chuyển khoảng 6.550 hộ dân với khoảng  26.200 người.

Đề án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn I (2011-2015), giãn khoảng 1.800 hộ dân sang khu đô thị mới Việt Hưng, trong đó có 780 hộ sống trong các khu đất công cộng, dự kiến sẽ di chuyển ngay từ đầu 2012. Sang năm 2013 di chuyển tiếp 1.020 hộ. Ước tính nhu cầu đất giãn dân cho toàn bộ đề án là hơn 40 ha.

Dự kiến năm 2015 hoàn thành giai đoạn I và tiếp tục giai đoạn II (2015-2020). Theo tính toán, nhu cầu giãn dân của khu phố cổ lên trên 26.000 người, tương đương 6.550 hộ dân. Tổng vốn đầu tư giai đoạn I khoảng 4.300 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 400 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động và kêu gọi đầu tư.

Theo DĐDN