Quy hoạch cần đảm bảo khả năng thoát nước cho Thủ đô

46

Tình hình thoát nước tại khu vực nội thành rất hạn chế khi tất cả đều được thoát qua trạm bơm cưỡng bức Yên Sở để ra sông Hồng. Do đó, quy hoạch thoát nước (QHTN) Hà Nội được tập trung quy hoạch phân vùng thoát nước, trong đó đề cập rõ hướng thoát.


Tình trạng ngập lụt có nguyên nhân lớn từ việc quy hoạch thoát nước không hợp lý.
 
QHTN Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được các cơ quan chức năng của TP khẩn trương hoàn thiện để báo cáo Thường trực Thành ủy ngay trong quý IV-2011 trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

C1 banner

Theo bản quy hoạch mới, thoát nước cho Hà Nội xác định rõ 3 vùng cần thoát nước là khu trung tâm, các đô thị vệ tinh và khu vực ven đô. Hiện hầu hết các khu vực của TP tiêu thoát nước ra bên ngoài phụ thuộc vào hướng thoát nước của hệ thống thủy lợi (riêng khu vực nội thành có hệ thống thoát nước đô thị).

Nhiều khu vực trước đây là nước tự chảy, tuy nhiên đến nay khả năng này đã hạn chế rất nhiều do các sông Tích, Đáy, Nhuệ… không còn bảo đảm được khả năng thoát nước.

Tình hình thoát nước tại khu vực nội thành cũng không khá hơn bởi tất cả đều được thoát qua trạm bơm cưỡng bức Yên Sở để ra sông Hồng. Do đó, QHTN lần này tập trung quy hoạch phân vùng thoát nước, trong đó đề cập rõ hướng thoát.

Cụ thể, sông Tích – Thanh Hà, sông Cà Lồ thoát như hiện trạng; sông Nhuệ được phân vùng thoát nước hơn 41.500ha, sông Hồng hơn 19.000ha, sông Đáy gần 37.000ha…

Theo đồ án quy hoạch, dự kiến giai đoạn từ nay đến năm 2030, Hà Nội sẽ lần lượt ưu tiên xây dựng hệ thống thoát nước trên các vùng, lưu vực sông Nhuệ, sông Tích, sông Đáy khu vực Bắc Hà Nội.

Trong đó xây dựng hàng loạt các trạm bơm cưỡng bức tại Yên Nghĩa (Hà Đông), Sơn Tây, Văn Khê (Mê Linh), Vĩnh Thanh (Gia Lâm)… đồng thời cải tạo, nạo vét các tuyến sông. Đối với khu đô thị trung tâm thì tập trung triển khai và hoàn thành sớm Dự án Thoát nước Hà Nội giai đoạn 2.

Riêng lĩnh vực thu gom, xử lý nước thải, theo tính toán đến năm 2020 lượng nước thải sẽ là trên 1 triệu mét khối/ngày đêm và đến năm 2030 là gần 1,4 triệu mét khối/ngày đêm. Việc thu gom, xử lý nước thải cũng đã được tính toán phấn đấu đến năm 2020 thu gom xử lý 90% nước thải và đến năm 2030 đạt 100%…

Theo Dantri