Thông báo: Giãn tiến độ cuộc thi Kiến trúc xanh khu vực miền Trung và Tây Nguyên

38

Như Kienviet.net đã đăng tin về cuộc thi ”Kiến trúc xanh nhằm thích ứng khí hậu và sử dụng hiệu quả năng lượng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên”, với mục tiêu kêu gọi mọi người hướng tới việc xây dựng và bảo vệ môi trường sống xung quanh mình tại đô thị thông qua việc sử dụng tiết kiệm nguồn điện nước, sử dụng năng lượng tự nhiên. Cuộc thi cũng là thông điệp xây dựng phát triển TP Đà nẵng bền vững.

Hạn nộp bài là ngày 20-09-2011, hiện tại BTC đã nhận được nhiều tác phẩm tham dự, tuy nhiên rất nhiều KTS, KS, SV dự thi đề nghị tăng thêm thời gian để nghiên cứu và tinh chỉnh đồ án, nên thời hạn nộp bài được kéo dài tới ngày 15-12-2011.

Download  Thông báo của BTC.

Trọng Nghĩa

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng