Hình ảnh bảo tàng giao thông vận tải Glasgow của Zaha Hadid

114

Bảo tàng bên sông – Bảo tàng giao thông vận tải Glasgow là công trình được thiết kế bởi Zaha Hadid và kỹ sư Buro Happold tại Pointhouse Quay tại Harbour Glasgow, Scotland.

Tổng diện tích công trình là 7.500 m2 với chi phí 74 triệu bảng Anh, công trình là nơi trưng bày các bộ sưu tập công nghệ giao thông vận tại quan trọng của Glasgow. 

Được khởi công từ ngày 13 tháng 11 năm 2007 và khánh thành vào ngày 21 tháng 6 năm 2011. Công trình trưng bày các bộ sưu tập như: Cần cẩu tàu Glasgow docks, đầu máy hơi nước SAR Class 15F 4-8-2…

glasgow_transport_museum (7).jpg

glasgow_transport_museum (6).jpg

glasgow_transport_museum (4).jpg

glasgow_transport_museum (9).jpg

glasgow_transport_museum (10).jpg

glasgow_transport_museum (11).jpg

glasgow_transport_museum (2).jpg

glasgow_transport_museum (3).jpg

glasgow_transport_museum (5).jpg

 

glasgow_transport_museum (8).jpg

glasgow_transport_museum (12).jpg

Nguồn ID – ảnh Iwan Baan

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng