Cuộc thi quốc tế Algae năm 2011

43

Cuộc thi quốc tế Algae năm 2011- Một thách thức toàn cầu nhằm thiết kế hệ thống năng lượng và thực phẩm chiến lược: thiết kế quang cảnh, hệ thống sản phẩm, và những thực phẩm mới của Algae.

Chi tiết cuộc thi

Vòng 1: Thiết kế quang cảnh Algae: việc sản xuất tảo sẽ được tích hợp thế nào với quang cảnh Algae, cộng đồng sinh thái và quang cảnh này trông ra sao, làm việc thế nào? Thiết kế được hòa hợp với hệ thống sản xuất của Algae trong quang cảnh, nông trường, bờ biển, thành phố, cơ sở hạ tầng, công trình và cộng đồng sinh thái tương lai.

Vòng 2: Hệ thống sản xuất Algae (APS): đâu là thiết kế, kĩ thuật sản xuất tảo ưu việt nhất cho APS đảm bảo vận hành hiệu quả, kinh tế trên quy mô cộng đồng hoặc mô hình phân phối? Phát triển các mô hình, thiết kế cho APS và các nông trường vi mô.

Vòng 3: phát triển hệ thống thực phẩm Algae: Đâu là những loại thực phẩm tảo, công thức chế biến tiếp theo, việc sử dụng tảo làm thức ăn trong tương lai và thành phần thức ăn từ tảo làm biến đổi sức khỏe, chế độ ăn uống như thế nào? Tạo ra các bản danh sách, thực phẩm mới và các sản phẩm thực phẩm khác kết hợp với tảo trong vai trò thành phần nổi trội.

Thông tin về thời gian, cơ cấu giải thưởng.

Thời gian đăng ký
Từ 11/09/2011
Đến 11/10/2011
Giải thưởng: 10.000  USD + giải thưởng
Hội đồng giám khảo: Các chuyên gia quốc tế về Tảo
Liên hệ: Robert Henrikson

Để biết thêm thông tin về cuộc thi xin vui lòng tham khảo tại đây.

Khắc Điệp – Kienviet.net ( theo deathbyarchitecture )