Mẫu thiết kế phòng khách – P1

39

Được biết đến như các cửa hiệu trong thế kỷ 19, trong thế kỷ 20 không gian này được đổi tên thành “phòng khách” phục vụ cho nhu cầu giải trí, đọc sách, xem truyền hình, và trải nghiệm  nghệ thuật  cuộc sống.

Hiếm có phòng khách nào mà không có các phương tiện truyền thông để phục vụ cho mọi người,  dù bằng cách nào, Phòng Khách cũng mang đến cho bạn một cái nhìn về sự  kết hợp phong cách  bài trí nội thất.

Các bạn có thể tham khảo ý tưởng thiết kế phòng khách tại đây

C1 banner

126233_0_8-9506-modern-living-room.jpg

132716_0_8-8197-traditional-living-room.jpg

184613_0_8-9565-contemporary-living-room.jpg

55162_0_8-9540-modern-living-room.jpg

41046_0_8-4364-modern-living-room.jpg

61438_0_8-7589-modern-living-room.jpg

63321_0_8-7730-modern-living-room.jpg

74074_0_8-1375-traditional-living-room.jpg

98125_0_8-0558-modern-living-room.jpg

107022_0_8-0760-modern-living-room.jpg

137147_0_8-1453-modern-living-room.jpg

79767_0_8-3387-eclectic-living-room.jpg

90761_0_8-5904-contemporary-living-room.jpg

101503_0_8-4928-modern-living-room.jpg

101524_0_8-4925-modern-living-room.jpg

114930_0_8-9949-modern-living-room.jpg

201049_0_8-6162-contemporary-living-room.jpg

66707_0_8-0463-contemporary-living-room.jpg

71767_0_8-9063-modern-living-room.jpg

94742_0_8-5758-modern-living-room.jpg

96375_0_8-1304--living-room.jpg

133566_0_8-6452-contemporary-living-room.jpg

193239_0_8-2007-eclectic-living-room.jpg

236491_0_8-6330-contemporary-living-room.jpg

236494_0_8-6326-contemporary-living-room.jpg

96498_0_8-7070-contemporary-living-room.jpg

193239_0_8-2007-eclectic-living-room.jpg

Nguyễn Văn Đức – Kienviet.net ( theo houzz )