Quầy Bar với không gian mở tại Áo / Architektur Steinbacher Thierrichter

93

Khi nói đến  một công trình  bổ sung đường nét hiện đại  cho một không gian đặc trưng bởi kiến trúc truyền thống, câu chuyện  trở nên tinh tế và lãng mạng hơn.

Architektur Steinbacher Thierrichter thiết kế không gian quầy bar mở rất hấp dẫn tại Murau, Áo. Phần mở rộng này bổ sung một tòa nhà giống như các tòa nhà ở thế kỷ 13.

Open-Space-Cafe-Bar-Freshome04.jpg

Dự án mới được cho là cung cấp cảnh quan hùng vĩ ở một nơi mà không có các tòa nhà đó. Độ cao bất thường, hình khối bao gồm một khối lượng mà hầu hết tìm được khá hoàng tráng.

Open-Space-Cafe-Bar-Freshome05.jpg

Tuy nhiên, do vị trí của dự án này nằm ở một thị trấn nhỏ lịch sử, nên có những người tranh luận về nó. Chúng tôi tò mò muốn tìm hiểu ý kiến trung thực của bạn về việc thiết kế các dự án không gian mở hiện đại này. Hơn nữa, chúng tôi muốn biết làm thế nào bạn cảm thấy sự cần thiết  dự án này trong một bối cảnh của lịch sử?

Open-Space-Cafe-Bar-Freshome03.jpg

Open-Space-Cafe-Bar-Freshome02.jpg

Open-Space-Cafe-Bar-Freshome06.jpg

Open-Space-Cafe-Bar-Freshome01.jpg

Nguyễn Văn Đức – Kienviet.net ( theo freshome )