Học viện Evelyn Grace, London, Anh

198

Học viện Evelyn Grace London ở Nam London được xây dựng dành cho một nhóm các trường học «ARK», làm việc vì lợi ích của xã hội. ARK là những trường được thành lập vào năm 2004 nhờ hợp tác giữa Bộ trẻ em, trường học và gia đình với chính quyền địa phương.

Thông tin dự án:

Địa điểm: London, Anh
Xây dựng:
Năm 2010
Dự án
: Kiến trúc sư Zaha Hadid
Thiết kế: 
Zaha Hadid và Patrick Schumacher
Quản lý dự án:
Lars Tishman
Chủ nhiệm dự án:
Matthew Hardkastl.
Nhóm thiết kế:
Bidisha Sina, Henning Hansen, Lizamari Ambiya Villegas, Enrico Klyaynke, Judith Wal, Christine Chow, Guy Taylor, Patrick Bedarf, Sang Hiligs, Oda Nobahti
Diện tích:
  10.745 m2
Ảnh: Luke Hayes.

C1 banner


Mục đích xây dựng các ngôi trường mới này là do Học viện muốn nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em của các khu vực trung tâm thành phố nhằm giảm khoảng cách giữa trẻ em từ các gia đình nghèo và giàu.

zha_ega_03.jpg

Được thiết kế cho 1200 học sinh, sinh viên, Học viện Evelyn Grace London thực hiện theo nguyên tắc “trường nhỏ trong trường lớn”, bao gồm hai trường trung học ( Evelyn và Grace) với số lượng học sinh là  270 và hai trường đại học (Evelyn và Grace Upper Schools) đào tạo 330 sinh viên.

zha_ega_04.jpg

Điều này tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên giao tiếp gần gũi với nhau hơn. Kiến trúc sư Zaha Hadid đã nghiên cứu các phương án kiến trúc các trường này và cuối cùng bà đã thiết kế một tòa nhà có một không gian chức năng.

zha_ega_05.jpg

Kiến trúc không bắt buộc phải có các hình ảnh sống động, nhưng tính toán tới việc thiết kế một tòa nhà chức năng, sử dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và thông thoáng.

zha_ega_10.jpg

Trường có một khu vực không gian tập thể rộng lớn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hội nhập xã hội cho trẻ em.

zha_ega_13.jpg

zha_ega_14.jpg

zha_ega_15.jpg

zha_ega_22.jpg

zha_ega_26.jpg

zha_ega_27.jpg

zha_ega_28.jpg

zha_ega_33.jpg

zha_ega_41.jpg

Nguyễn Văn Đức Kienviet.net ( theo Archiday )

2 BÌNH LUẬN