Thư cảm ơn Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng

93


THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Tấn Vạn

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Tôi rất xúc động khi nhận được thư chúc mừng của đồng chí nhân dịp Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây Dựng tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Tình cảm quý báu và sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của đồng chí là nguồn động viên lớn lao đối với tôi trong quá trình thưc hiện nhiệm vụ. Tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới đồng chí đã dành tình cảm quý báu, chí tình cho cá nhân tôi và ngành xây dựng.

Tôi biết rằng đây là nhiệm vụ vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của tôi trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Xây dựng.

Thời gian tới, nhiệm vụ của ngành xây dựng còn rất nặng nề, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ và ủng hộ của đồng chí để ngành Xây dựng ngày một phát triển nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trân trọng cảm ơn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Trịnh Đình Dũng (đã ký)


Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng