Hà Nội: Tránh đầu tư dàn trải trong xây dựng nông thôn mới

68

Yêu cầu các xã đã được phê duyệt có quy hoạch cần ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất

Đầu tư xây dựng nông thôn mới cần hiệu quả

C1 banner

Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội yêu cầu các  các địa phương, sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thị xã ngoại thành của Thủ đô.

Ban chỉ đạo yêu cầu các xã đã được phê duyệt có quy hoạch cần ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất như: giao thông nội đồng, kênh tưới, kênh tiêu, các công trình giao thông nông thôn, thoát nước, ngầm hóa đường điện, trường học, trạm xá, nhà văn hóa, trụ sở làm việc… đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân, phù hợp với điều kiện nguồn vốn hiện có, tránh đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp.

Ban chỉ đạo đề nghị các Sở, ngành và các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo hoàn thành mô hình nông thôn mới tại các xã điểm; tập trung các nguồn lực cho các xã làm tốt, nhân dân nhiệt tình tham gia đóng góp.

Từ nay đến hết quý 3/2011, Hà Nội phấn đấu hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới 161 xã và phấn đấu hết năm 2012, hoàn thành quy hoạch nông thôn mới cho tất cả các xã còn lại của thành phố

Theo TTXVN