Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giới Kiến trúc sư

145

 Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Công văn số 891-CV/TW ngày 22/7/2011của Ban Tuyên giáo trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội KTSVN phát động giới kiến trúc sư cả nước tiếp tục thực hiện nội dung trên trong các hoạt động kiến trúc (nghiên cứu, đào tạo, sáng tác) thể hiện “tinh thần đời sống mới”, “thiết thực với hiện tại và hợp với tương lai” như lời Bác dặn trong thư gửi Hội nghị thành lập Hội Kiến trúc sư VN – năm 1948. 

Nhằm cụ thể hóa nội dung thực hiện theo lời dặn của Bác, Hội KTSVN gợi ý một số nội dung như sau:

– Trong nghiên cứu kiến trúc: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các điều tra, khảo sát và đánh giá kiến trúc truyền thống, tìm hiểu sâu lịch sử kiến trúc Việt Nam để làm cơ sở cho những đề xuất phát triển nền kiến trúc Việt Nam theo hướng hiện đại – bản sắc.

– Trong đào tạo kiến trúc sư: cải tiến nội dung dạy và học, hướng đến các vấn đề truyền thống và hiện đại, kiến trúc bền vững, đặc biệt là nhà ở nông thôn, nhà thu nhập thấp.

– Sáng tác kiến trúc: làm nòng cốt tham gia tích cực công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong chương trình “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn” đang được triển khai theo Nghị quyết trung ương 7-Khóa X. Đặc biệt tổ chức các hoạt động sáng tác hướng đến nông thôn, hướng đến bà con nông dân trong việc “tìm ra những kiểu nhà giản dị và cao ráo, sáng sủa và rẻ tiền”, để áp dụng hiệu quả trên thực tế,…

Hội KTSVN đề nghị các Hội, Chi hội tuyên truyền, phổ biến để các KTS trong đơn vị mình hưởng ứng thực hiện.

                                                                 HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM