Năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 950 đô thị

58

Dự tính đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 950 đô thị, mức độ đô thị hóa khoảng 45% với diện tích là 1,7 triệu ha.

Tại hội thảo về sử dụng đất đai, ông Tôn Gia Huyên, Hội khoa học đất Việt Nam cho biết, đất đô thị sẽ mở rộng ra khoảng 2 triệu ha để đảm bảo đời sống cho 55% dân số cả nước với chất lượng cao phát triển theo mô hình mạng lưới, có sự liên kết theo cấp bậc của từng loại đất đô thị, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

dothi.jpg

Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh. (Ảnh:DK)

Không gian đô thị được phân bố hợp lý giữa các vùng miền đồng thời tạo ra các trục hành lang, và cực tăng trưởng có tác dụng đầu tàu.

Về đất khu công nghiệp, từ 82 nghìn ha hiện nay sẽ phát triển ổn định ở mức 350- 400 ha vào năm 2020, phân bố hợp lý trên toàn lãnh thổ.

Bên cạnh đó, phát triển đô thị cũng cần khoảng 1,8 – 2 triệu ha để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng, văn hóa, y tế, thể dục thể thao.

Theo đô thị net