Hoàn chỉnh quy hoạch hạ tầng xã hội Hà Nội

79

Các quận, huyện, thị xã chậm nhất đến ngày 30/8 phải có báo cáo đề xuất địa điểm, nguồn vốn xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các Sở có liên quan khẩn trương xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các quy hoạch chuyên ngành, nhất là quy hoạch mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội trên cơ sở các quy hoạch được duyệt.

 Các Sở khi thẩm định, triển khai dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, khu tái định cư, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm cần cân đối quỹ đất.

Đồng thời, quy hoạch chuyên ngành phải dành tỷ lệ hợp lý không gian kiến trúc, môi trường sinh thái, khớp nối đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình công cộng.

UBND quận, huyện, thị xã đề xuất địa điểm, nguồn vốn xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội, sớm giải quyết tình trạng thiếu trường học, chậm nhất đến ngày 30/8 có báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành và các chủ đầu tư khu đô thị, nhà ở, chậm nhất đến ngày 10/9 báo cáo thành phố xem xét, quyết định.

Theo Hà Nội mới