Cuộc vận động sáng tác "Ý tưởng kiến trúc với không gian đô thị và nông thôn"

81

Cuộc vận động sáng tác năm 2011 đạt mục tiêu: Ý tưởng về một tổng thể nhỏ kiến trúc trong đô thị là vấn đề hữu hiệu đối với việc cải tạo phát triển trong đô thị, nó vừa đủ giới hạn không gian để các kiến trúc sư nhận biết và đưa ra những giải pháp cho quan hệ giữa kiến trúc, con người và môi trường. Những yếu tố đặc trưng của mỗi đô thị cũng là điều cần được quan tâm. Cuộc vận động sáng tác năm 2011 tìm “Ý tưởng kiến trúc với không gian  đô thị và nông thôn” hướng tới  2 trong nhiều yếu tố đặc trưng khác của TP Hồ Chí Minh và không gian ở khu vực nông thôn, ngoại thành TP.HCM.

Quy-che-2011-tr1.jpg

Quy-che-2011-tr2.jpg

Quy-che-2011-tr3.jpg

Quy-che-2011-tr4.jpg

Quy-che-2011-tr5.jpg

Quy-che-2011-tr6.jpg

Quy-che-2011-tr7.jpg

Theo ktsvn