Danh sách 5 đề án vào chung kết cuộc thi thiết kế “Công viên Thống Nhất cho tất cả mọi người”

79

Sau gần một tháng phát động, Ban tổ chức Cuộc thi thiết kế “Công viên Thống Nhất cho tất cả mọi người” đã nhận được 22 đề án hợp lệ gửi về. Hội đồng giám khảo đã chấm chọn ra 5 phương án vào chung kết tại được tổ chức tại Hà Nội từ ngày (20-22) tháng 7 năm 2011 tại Hà Nội, bao gồm  đề án của các nhóm tác giả sau : 

1 – Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Quang Hiệp (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội)

GVHD: Ths.KTS Vũ Hoàng  Yến

2 – Nhóm tác giả: Bùi Duy Đức, Guillaume Ouallet, Lê Hoàng Việt (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội)

3 – Nhóm tác giả: Cấn Đức Long, Vương Quốc Dân, Phan Việt Hà, Nguyễn Trọng Mạnh, Nguyễn Hà Nam (Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Nội Vàng – HGCI)

4 – Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Tú, Đào Hải Nam, Trần Ban, Lê Thị Thu Hà, Trần Quốc Thái (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội)

5 – Nhóm tác giả: Lương Thu Thảo, Uri Maveg, Phan Bảo Chung, Nguyễn Thành Tuân

Theo hanoi.org.vn& Ashui.com