Ghent: Thành phố ngã ba sông

57

Ghent không phải thành phố du lịch lớn nhưng là một điểm đến thú vị khi du khách ghé thăm nước Bỉ.

Ghent-Thanh-pho-nga-ba-song2.jpg

Ghent-Thanh-pho-nga-ba-song3.jpg

Ghent-Thanh-pho-nga-ba-song4.jpg

Ghent-Thanh-pho-nga-ba-song5.jpg

Ghent-Thanh-pho-nga-ba-song-6.jpg

Ghent-Thanh-pho-nga-ba-song-7.jpg

Ghent-Thanh-pho-nga-ba-song-8.jpg

Ghent-Thanh-pho-nga-ba-song-9.jpg

Ghent-Thanh-pho-nga-ba-song-10.jpg

Theo 24h