Cấp phép xây dựng công trình theo giai đoạn

24

Thời gian CPXD không quá 20 ngày làm việc đối với công trình, 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị và không quá 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn.

Đối với công trình cấp 1, cấp đặc biệt, nếu chủ đầu tư có nhu cầu có thể đề nghị cơ quan chức năng xét cấp phép xây dựng (CPXD) theo giai đoạn và mỗi công trình được CPXD tối đa hai giai đoạn: giai đoạn 1 xây dựng phần móng và giai đoạn 2 xây dựng phần thân công trình.

74094.jpg

Đây là nội dung trong dự thảo nghị định về CPXD vừa được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Ngoài ra đối với dự án có nhiều công trình, chủ đầu tư có thể được CPXD cho một hoặc một số công trình thuộc dự án.

C1 banner

Thời gian CPXD không quá 20 ngày làm việc đối với công trình, 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị và không quá 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn.

Nếu quá thời gian trên mà cơ quan chức năng không có ý kiến coi như đã đồng ý cho phép xây dựng và chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.

Theo Tuoitre