Khóa đào tạo Quốc tế "Quy hoạch Xây dựng đô thị và phát triển bền vững"

55

Xuất phát từ tầm quan trọng và nhu cầu thực tiễn về công tác quy hoạch xây dựng đô thị phát triển bền vững, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM tổ chức khóa đào tạo quốc tế “Quy hoạch Xây dựng đô thị và phát triển bền vững” .

Giảng viên của khóa đào tạo là các giáo sư đến từ các Trường ĐH tổng hợp Hawaii, Trường ĐH California, Trường ĐH Carolina của Mỹ có nhiều kinh nghiệm, có nhiều côn trình thực tiễn về quy hoạch xây dựng đô thị phát triển bền vững.

Dao-tao-QHXD-t1.jpg

Dao-tao-QHXD-t2.jpg

Dao-tao-QHXD-t3.jpg

Dao-tao-QHXD-t4.jpg

Theo ktsvn