Hội đồng Công trình xanh Việt Nam

70

Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) là dự án của Quỹ Thành phố Xanh, Inc. (GCF), một tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở ở Oakland, California. GCF được PACCOM (Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài) cấp giấy phép hoạt động ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2008 và kể từ đó giấy phép hoạt động được gia hạn hàng năm.

 VGBC là một tổ chức phi lợi nhuận và có các chức năng duy  nhất là xây dựng một môi trường xây dựng xanh ở Việt Nam. Hội đồng được Bộ Xây dựng Việt Nam chính thức công nhận vào tháng 3, 2009 và từ đó luôn được Bộ hỗ trợ về các phương diện pháp lý và kỹ thuật.

 Hơn nữa, VGBC được Hội đồng Công trình Xanh Thế giới chứng nhận là “Hội đồng công trình xanh mới nổi” vào tháng 12 năm 2007 và vào tháng 9 năm 2009, VGBC gia nhập Hội đồng Công trình Xanh Thế giới – Mạng lưới Châu Á Thái Bình Dương, cùng với các Hội đồng công trình xanh khác trong khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippin, Malaysia, Singapore, Ấn độ, Indonesia, New Zealand, và Australia. Tham gia mạng lưới này chủ yếu là các nước đang phát triển, chúng tôi  hy vọng có thể trao đổi thông tin một cách có hiệu quả, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau thúc đẩy toàn bộ công nghiệp xây dựng trong khu vực phát triển theo hướng “xanh”.

Nhiệm vụ và mục tiêu

Nhiệm vụ của Hội đồng công trình xanh Việt Nam như được tuyên bố là “Hướng tới Môi trường Xây dựng Bền vững”

 Tuyên bố này bao hàm những mục đích sau:

 -Trở thành tiêu điểm cho các học viện nghiên cứu, các cơ quan trực thuộc nhà nước và các khu vực tư nhân trong việc xúc tiến một môi trường xây dựng bền vững và thích ứng hơn với biến đổi khí hậu.

– Xây dựng năng lực và xác lập thước đo chuẩn cho công trình xanh để tiến tới chuyển đổi thị trường với các mục tiêu như sau:

 – Phát triển một bộ các công cụ đánh giá công trình xanh – Công cụ đánh giá LOTUS   

– Xác lập và thực hiện chương trình đào tạo và kiểm tra cho các Chyên viên Tư vấn Xanh (Chuyên viên Tư vấn LOTUS)  

– Tạo lập một Cơ sở Dữ liệu Xanh (Sản phẩm  và dịch vụ)  

– Tiếp tục nghiên cứu lâu dài về ứng phó với biến đổi khí hậu cho môi trường xây dựng  

– Thắt chặt các liên kết với các đối tác từ các học viện nghiên cứu, khu vực nhà nước và tư nhân

– Tăng cường nâng cao nhận thức về các thực tế xây dựng xanh thông qua các hội thảo và các cơ sở dữ liệu trên mạng.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm tại Website chính thức

Theo VGBC