Thông báo danh sách tác phẩm được chọn tham dự Giải thưởng Kiến trúc Châu Á 2011 / 2012

72

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011

 THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN THAM DỰ  

GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC CHÂU Á 2011/2012

C1 banner

Căn cứ vào kết quả cuộc họp ngày 13/6/2011, Hội đồng quốc gia Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2011-2012 quyết định chọn các tác phẩm sau tham dự vòng quốc tế Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2011-2012:

  1. Gian hàng Quốc gia Việt Nam – KTS Võ Trọng Nghĩa & Nishizawa Shunri
  2. W&W Bar Bình Dương – KTS Võ Trọng Nghĩa
  3. Bamboo Wings, Đại Lải – KTS Võ Trọng Nghĩa
  4. Đền tưởng niệm các vị vua Hùng – KTS Nguyễn Trường Lưu
  5. Bến tàu tốc hành – KTS Nguyễn Hoàng Mạnh
  6. Kho bạc Nhà nước – KTS Nguyễn Trường Lưu

Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam xin cảm ơn tất cả các tác giả đã gửi bài dự thi Giải thưởng Kiến Trúc Châu Á 2011 – 2012. Đề nghị các tác giả có tác phẩm trên đây nộp phí tham dự vòng quốc tế 100USD/ tác phẩm tới:

Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam 

Số 23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội –  ĐT: 04 38253648.           

  CHỦ TỊCH              
   

(đã ký)                 

KTS. Nguyễn Tấn Vạn