Giá sách "Hãy đọc sách"

86

Mới nhìn thì thiết kế giá sách dạng mô đun gồm các ô vuông này không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, nếu chú ý một chút, bạn sẽ nhận ra một thông điệp nhắc nhở khá ý nhị.

Các ô vuông được bố trí các vách ngăn nhỏ, khiến chúng tạo thành các chữ cái, xếp thành thông điệp “Read Your Book Case”, chính là tên của sản phẩm thông minh này: Giá sách Hãy đọc Sách Của bạn.

C1 banner

image_gallery_013.jpg

Thiết kế dạng mô đun có thể cho phép chủ nhân dễ dàng sắp xếp giá theo tùy từng khoảng trống trong nhà cũng như theo ý tưởng, sở thích riêng.

image_gallery_010.jpg

Đây là thành quả sáng tạo của công ty thiết kế Saporiti. Xem thêm các thiết kế khác của họ tại đây.

NDHMoney – Theo Sapority