Bản đồ đại đô thị toàn cầu

48

“Quá tải dân số là định nghĩa đưa ra khi dân số vượt quá ngưỡng khả năng chống đỡ của một khu vực môi trường. Nó có thể xuất phát từ sự gia tăng dân số hay suy giảm khả năng chống đỡ. Sự quá tải dân số con người có thể gây ra các vấn đề như ô nhiễmùn tắc giao thông, chúng có thể được giải quyết hay sẽ trở nên tồi tệ hơn với những thay đổi về kỹ thuật và kinh tế. Trái lại, những khu vực đó có thể bị coi là “dân số thưa thớt” nếu dân số không đủ lớn để duy trì một hệ thống kinh tế (xem suy giảm dân số).” Cùng theo dõi hình ảnh của sự phát triển các thành phố lớn qua Bản đồ đại đô thị toàn cầu.

1.jpg

Hình ảnh quả đất vào ban đêm cho ta thấy dân số thế giới đang túm tụm ở nhiều khu vực đô thị lớn. Đến giữa thế kỷ 20, đô thị hóa đưa đến một hiện tượng mới: đại đô thị (trên 10 triệu dân).

2.jpg

Những đại đô thị đầu tiên là New York và Tokyo, và đến năm 1980, dân số Tokyo gần gấp đôi New York. Còn ở châu Mỹ Latin, Mexico City và San Paulo nay cũng gia nhập danh sách đại đô thị sau cuộc bùng nổ dân số thập niên 1970.

3.jpg

Đến đầu thập niên 1990, các thành thị lớn ở những nước đang phát triển trở thành đầu tàu kinh tế. Mumbai là đại đô thị đầu tiên bên ngoài Nhật Bản và số lượng đại đô thị ở châu Á nay cũng bằng với châu Mỹ.

4.jpg

Đến năm 2000, châu Âu và châu Phi có đại đô thị đầu tiên ở Moscow và Cairo, nhưng cũng có bốn đại đô thị khác ở châu Á, gồm Karachi và Dhaka. Châu Á nay có nhiều đại đô thị nhất thế giới.

5.jpg

Đến năm 2010, có 21 đại đô thị – Paris là điểm đầu tiên tại tây Âu. Hồi đầu thập niên, Delhi tăng trưởng nhanh đến mức dân số cứ hai năm lại có thêm 1.5 triệu người. Delhi nhanh chóng trở thành đô thị đông dân nhất chỉ sau Tokyo.

6.jpg

Dự báo đến 2025, Trùng Khánh, Quảng Châu – Quảng Đông và Thẩm Quyến sẽ đưa số đại đô thị ở Trung Quốc lên 5. Tại Ấn Độ, Mumbai có thể sẽ là thành phố đông dân thứ ba thế giới, với 25.8 triệu người. Chín đô thị lớn nhất có thể có dân số trên 20 triệu.

Theo BBC