Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu điều kiện và thủ tục để trở thành hội viên Hội KTS VN, Ban tổ chức-hội viên hướng dẫn việc kết nạp hội viên mới, cụ thể như sau:

1. 1    Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành hội viên Hội KTS Việt Nam:

–         Các kiến trúc sư là công dân Việt Nam đều có thể được kết nạp là hội viên của hội nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có 5 năm làm nghề hoặc 3 năm có thành tích xuất sắc trong sáng tác và đóng góp vào sự nghiệp kiến trúc (được tặng bằng sáng tạo kiến trúc của hội hoặc bằng khen của cấp UBND Tỉnh về thành tích chuyên môn).

+ Tự nguyện xin gia nhập Hội KTS VN và được một tổ chức cơ sở của hội chấp thuận và đề nghị kết nạp.

+ Đủ các thủ tục về hồ sơ cá nhân.

–         Hội viên danh dự của hội là những công dân VN hoạt động trong các lĩnh vực khác có những thành tích đóng góp cho sự nghiệp Kiến Trúc VN, do BCH tư lựa chọn và mời.

1.2     Hồ sơ gồm:

–         Đơn xin vào Hội KTS VN (theo mẫu).

–         Sơ yếu lý lịch hội viên (theo mẫu)

–         Bằng tốt nghiệp đại học (bản copy).

–         02 ảnh chân dung 3×4.

–         Đơn xin cấp thẻ hội viên.

1.3     Thủ tục kết nạp hội viên mới:

KTS đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ cho tổ chức cơ sở nơi mình làm việc hoặc nơi thường có quan hệ, sinh hoạt nghề để được xem xét giới thiệu. căn cứ hồ sơ của mỗi cá nhân BCH cơ sở làm giấy đề nghị kết nạp hội viên (theo số lượng mỗi lần ) gửi về TW Hội để Ban thường vụ ra quyết định kết nạp và cấp thẻ hội viên cho KTS. Lễ trao quyết định kết nạp và thẻ hội viên sẽ được thực hiện gắn kết linh hoạt và trang trọng với các hoạt động của hội.

Xem thêm: điều 9-chương III, điều lệ Hội KTS VN khóa VIII.

Sơ yếu lí lịch hội viên

 

Sơ yếu lý lịch Hội viên

 

Đơn xin vào hội KTS Việt Nam

 

Đơn xin cấp thẻ hội viên hội KTS VN

 

Đơn xin chuyển sinh hoạt

 

 

Bình luận từ Facebook