ĐH Kiến Trúc HN: Chương trình “ Nâng cao nhận thức cho sinh viên về vấn đề biến đổi khí hậu”

33

CHƯƠNG TRÌNH
“ Nâng cao nhận thức cho sinh viên về vấn đề biến đổi khí hậu”.

I. MỤC ĐÍCH:
Trong những năm gần đây, vấn đề về hiểm họa môi trường luôn được xem là hết sức cấp bách đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là biến đổi khí hậu.
Ngày 5 tháng 6 hàng năm được chọn làm ngày Môi trường thế giới, là dịp quan trọng để tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn cầu về môi trường. Chính vì vậy, Câu lạc bộ Quy hoạch trẻ tổ chức buổi họat động trong 2 ngày 26 và 27 tháng 5 nhằm nâng cao nhận thức của các bạn sinh viên, các cá nhân về vấn đề biến đổi khí hậu.
Năm 2010, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề cũng như sư liên quan giữa lĩnh vực Quy hoạch- Kiến Trúc liên hệ trực tiếp đến môi trường sống của con người, CLB Quy hoạch trẻ quyết định tổ chức một chương trình trong phạm vi trường ĐH Kiến trúc với tên gọi “Quy Hoạch – Kiến Trúc với vấn đề biến đổi khí hậu”. Hy vọng chương trình sẽ đem lại những kinh nghiệm bổ ích và thực tế cho các bạn sinh viên.

C1 banner

 II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đơn vị tổ chức:
– Khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn.
– Câu lạc bộ Quy hoạch trẻ.
2. Đối tượng tham dự: Sinh viên khoa Quy hoạch, Kiến trúc, chuyên ngành liên quan đến hạ tầng đô thị và các cá nhân, tổ chức quan tâm đến nội dung chương trình.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình sẽ được chia làm 3 buổi sinh hoạt, cụ thể như sau:

1. Buổi khai mạc: ( Thứ 5, 26/5/2011) Trình chiếu phim và thảo luận về “An Inconvenient truth”– bộ phim nói về vấn đề biến đổi khí hậu.

2. Buổi thứ 2: (Thứ 6, 27/5/2011) Trình chiếu phim và thảo luận về “Home” đồng thời tổ chức hội thảo về các vấn đề liên quan đến Kiến trúc- Quy hoạch và Vi khí hậu. Câu lạc bộ sẽ mời các diễn giả là những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm về vấn đề ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và cùng giao lưu trao đổi với các bạn sinh viên.

3. Buổi bế mạc: (Thứ 6, 3/6/2011)
Tổ chức một buổi “Triển lãm ảnh” tại trường Đại học kiến trúc Hà Nội.

climate_change.jpg

 IV. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

1. Thời gian: Chương trình kéo dài trong tuần cuối tháng 5 và đầu tháng 6. ( từ 26/5-3/6/2011).

2. Triển khai cụ thể:
A_ Buổi khai mạc:
– Thời gian: 16 giờ, Thứ 5, ngày 26/5/2011.
– Địa điểm: Phòng U401- nhà U- ĐH Kiến trúc Hà Nội.
– Nội dung: + 16h : khai mạc. ( tổ chức cắt băng, phỏng vấn,…) phát động phong trào chụp ảnh môi trường.
+ 16h30’ : ổn định chỗ ngồi.
+ 17h: chiếu phim phần 1.
+ 18h30’ : Tiệc ngọt
+ 19h: tiếp tục chiếu phần 2
+ 20h : kết thúc chiếu phim.
+ 20h – 20h15’ : Thảo luận và giới thiệu chương trình buổi kế tiếp.
B_ Buổi thứ hai:
– Thời gian: 17h, Thứ 6, ngày 27/5/2011.
– Địa điểm: Phòng U401- nhà U- ĐH Kiến trúc Hà Nội.
– Nội dung: chiếu phim kết hợp thảo luận về các chủ đề dự kiến:
+ 17h : bắt đầu chiếu phim.
+ 19h : Tiệc ngọt
+ 19h30’ : thảo luận với khách mời.
+ Chủ đề 1: Ảnh hưởng của vi khí hậu đến kiến trúc-quy hoach.
+ Chủ đề 2: Một số giải pháp và công trình tiêu biểu đáp ứng vấn đề vi khí hậu hiện nay.
C_Buổi bế mạc:
– Thời gian: 8h30’, Thứ 6, ngày 3/6/2011.
– Địa điểm: sảnh nhà U.
– Nội dung: CLB tổ chức buổi “Triển lãm ảnh” cho các thành viên tham gia.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011.