Thông báo về Giải thưởng Kiến Trúc ARCASIA 2011 – 2012

  82
  Số       /KT Hà Nội ngày 10 tháng 5 năm 2011

  Thông báo về Giải thưởng Kiến Trúc ARCASIA 2011 – 2012

  Hội đồng kiến trúc sư châu Á ( ARCASIA) tổ chức Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA nhằm mục đích công nhận những công trình kiến trúc xuất sắc, qua đó cổ vũ tình thần châu Á, sự phát triển và tiến bộ của môi trường xây dựng châu Á, nâng cao nhận thức về vai trò của Kiến Trúc Sư trong nền kinh tế xã hội và đời sống văn hóa ở các nước châu Á. Giải thưởng Kiến Trúc ARCASIA 2011 – 2012 sẽ được tổ chức chấm tại Việt Nam, nhân dịp Hội nghị Hội đồng ARCASIA lần thứ 32 và diễn đàn kiến trúc sư ARCASIA lần thứ 16 diễn ra tại Tp.Đà Nẵng.

  Cuộc thi này dành cho các công trình kiến trúc đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ hai năm trở lên, có tác giả là KTS cũng như hội viên của các Hội Kiến Trúc Sư thành viên ARCASIA. Các hồ sơ tham dự ( CD hoặc DVD ) của các tác giả tại Việt Nam phải được gửi đến Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam trước ngày 10/6/2011 để Hội kịp xem xét, chuyển đến Hội đồng Giải thưởng trước ngày 15/6/2011 nếu đảm bảo chất lượng. Thông báo về cuộc thi và thể lệ chi tiết, mẫu phiếu đăng ký có tại website : http://www.arcasiaforum16.com/

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam gửi công văn này tới các chi hội và đơn vị để thông báo và khuyến khích các kiến trúc sư, hội viên có điều kiện tham gia.

  Các vấn đề liên quan đến giải thưởng xin liên hệ:

  KTS. Nghiêm Hồng Hạnh- ĐT: 0904 240 240 ) – Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

  Nơi gửi:

  – VP Hội KTSVN ở Đà Nẵng

  – Hội KTS Hà Nội

  – Hội KTS Tp. Hồ Chí Minh

  – Hội KTS Tp. Đà Nẵng

  – Hội KTS Tp.Hải Phòng

  – Chi hội KTS Công ty VNCC – BXD

  – Chi hội KTS Viện KTQH ĐT&NT – BXD

  – Chi hội KTS Viện NCTK trường học

  – Chi hội KTS Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội

  – Chi hội KTS Trường ĐH Kiến trúc Tp.HCM

  – Khoa kiến trúc trường ĐH XD Hà Nội

  – Một số KTS, đơn vị đạt GTKTQG

   CHỦ TỊCH

  KTS. NGUYỄN TẤN VẠN


   

  2 BÌNH LUẬN