Bộ Xây dựng đề xuất xoá đầu cơ bất động sản

47

Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 5 giải pháp nhằm ổn định thị trường bất động sản và giảm căng thẳng về nhu cầu nhà ở hiện nay, liên quan đến tín dụng bất động sản, phương thức phát triển dự án, cải cách thủ tục hành chính, phát triển nhà ở xã hội và công tác thanh kiểm tra, xử lý.

bat-dong-san_7.jpg

Về phương thức triển khai dự án, Bộ đề nghị, các địa phương nghiêm túc thực hiện quy định về lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại bằng hình thức đấu thầu dự án (theo quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP); mở rộng phương thức Nhà nước tổ chức giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau đó đấu giá quyền sử dụng đất sạch…

Để giảm tình hình đầu cơ, găm giữ bất động sản, Bộ đề nghị xóa bỏ hình thức chia lô, bán nền, bán nhà xây thô trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị, chủ đầu tư phải hoàn thiện nhà ở trước khi bàn giao cho khách hàng…

Để giảm số lượng nhà ở cao cấp, tăng số lượng nhà ở cho người có thu nhập trung bình, Bộ đề nghị có quy định để đa dạng hóa các loại hình nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở, tăng tỷ lệ nhà chung cư cao tầng với quy mô diện tích căn hộ đa dạng để đáp ứng nhu cầu của thị trường…

Theo Danviet