Trục Tây Thăng Long qua Đan Phượng, Phúc Thọ

101

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường trục Tây Thăng Long, với tổng chiều dài khoảng 23 km. Đây là tuyến kết nối khu vực Tây Hồ Tây và phía bắc cầu Thăng Long với Khu đô thị Sơn Tây. Tuyến đường chạy qua địa phận 2 huyện Đan Phượng và Phúc Thọ (Hà Tây cũ).

ID 26 : vnm_2011_347659.jpg

Đây là tuyến được được xây dựng theo hình thức BT (Xây dựng – chuyển giao). Theo văn bản đề nghị của UBND thành phố Hà Nội, đoạn tuyến qua huyện Đan Phượng sẽ giao cho liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và du lịch Newtaco, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Đoạn tuyến qua huyện Phúc Thọ giao cho liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty cổ phần Đầu tư và hợp tác quốc tế Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và xây lắp, Công ty cổ phần Thương mại miền Bắc, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5.

Tuyến giao thông này hiện đang được Chính phủ chỉ đạo cần thiết phải đầu tư và Thành phố đã bố trí trong kế hoạch xây dựng cơ bản giai đoạn năm 2011-2015.

Theo Vnmedia