Top 10 thành phố của Mỹ đứng đầu tiêu chuẩn Energy Star

132

Energy Star là chứng nhận công trình đạt tiêu chuẩn về tiêu thụ năng lượng và giảm phát thải cacbon tại Hoa Kỳ. Chỉ riêng trong năm 2010, số lượng các tòa nhà đạt tiêu chuẩn Energy Star tại các thành phố lớn về quy mô đã tăng gấp đôi so với 10 năm trước cộng lại. Một tòa nhà đủ điều kiện phải có chỉ số tiêu thụ năng lượng thấp hơn mức tiêu thụ trung bình cho mỗi tòa nhà là 35%, phát thải khí Cacbon ít hơn 35% và có xác nhận của chính phủ.

Trong năm 2008 chỉ có 1 hoặc 2 thành phố có ít ỏi hơn 150 công trình đạt tiêu chuẩn Energy Star. Có thể nhận thấy Hoa Kỳ đã bắt kịp những lợi ích của việc tiêu thụ năng lượng hiệu quả mang lại.

Các tòa nhà đã giảm được lượng phát thải CO2 gần bằng lượng phát thải của 1,3 triệu ngôi nhà. Ngoài việc tiết kiệm năng lượng và chất thải, các tòa nhà cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền, khoảng 1,9 tỷ USD/ năm.

Các thành phố đứng đầu bao gồm :

TT Tên thành phố Số tòa nhà đạt tiêu chí Energy Star Số chi phí tiết kiệm
1 Los Angeles 510 117,9 triệu USD
2 Washington DC 301 74,2 triệu USD
3 San Francisco 248 75,1 triệu USD
4 Chicago 232 62,7 triệu USD
5 New York City 211 86,6 triệu USD
6 Atlanta 201 38,7 triệu USD
7 Houston 175 62,9 triệu USD
8 Sacramento 168 19.1 triệu USD
9 Detroit 151 18,7 triệu USD
10 Dallas Fort-Worth 148 35,2 triệu USD

Thái Linh theo Inhabitat