Hội KTS Ninh Bình kỷ niệm ngày Kiến Trúc Việt Nam 27 – 4

223

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Ðảng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cùng với các địa phương trong cả nước , UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo tổ chức kỷ niệm “ Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4” .Ðây là một sự kiện văn hóa, chính trị rất có ý nghĩa, không chỉ đối với giới kiến trúc sư (KTS) mà với cả toàn xã hội.

Hội KTS tỉnh Ninh Bình là thành viên của Hội KTSVN ,được thành lập sau khi tái lập tỉnh Ninh Bình mà nòng cốt là một số các hội viên Hội KTS tỉnh Hà Nam Ninh ,đến nay Hội KTS tỉnh Ninh Bình đã phát triển với số lượng 34 hội viên, trong đó các hội viên mới đều là những KTS trẻ . Hội KTS đựơc xác định là một tổ chức chính trị- xã hội – nghề nghiệp có sức thu hút tập hợp anh chị em KTS đang làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình .

Trách nhiệm công dân – Hiệu quả nghề nghiệp

Trong những năm qua , trên các lĩnh vực như tư vấn xây dựng , quản lý nhà nước và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ,lực lượng KTS của tỉnh đã có nhiều đóng góp trí tuệ ,công sức vào các lĩnh vực :Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn ; thiết kế nhiều công trình kiến trúc trường học , trụ sở cơ quan ,các công trình văn hóa và nhà ở của nhân dân , được xã hội và nhân dân ghi nhận . Các công trình tiêu biểu như : Đồ án quy hoạch mạng lưới đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 ( đã được UBND tỉnh phê duyệt ); Quy hoạch xây dựng mở rộng Tp Ninh Bình , Thị xã Tam Điệp ,các thị trấn huyện lỵ ; Quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp ,cụm công nghiệp; Đặc biệt là công tác lập quy hoạch xã đã được Bộ Xây dựng và Hội KTS Việt Nam đánh giá cao ,tác động tích cực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai . Đến nay ,đội ngũ KTS Ninh Bình có thể tự tin đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trên các lĩnh vực hoạt động xây dựng ,đáp ứng được lòng tin của nhà nước và nhân dân . Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được , đội ngũ KTS cũng còn những hạn chế , thể hiện rõ nhất là chất lượng các hồ sơ thiết kế quy hoạch cũng như thiết kế công trình ,hầu như các công trình kiến trúc chưa thể hiện được năng lực và tài năng của các kiến trúc sư …

Năm nay , lần đầu tiên cả nước kỷ niệm “ Ngày Kiến Trúc Việt Nam” , nhìn lại quá trình phát triển của Hội KTS Việt Nam nói chung và Hội KTS Ninh Bình nói riêng, chúng ta càng thấy vai trò của kiến trúc đối với xã hội ,đồng thời cũng là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ ,chúng ta hãy đoàn kết , nỗ lực hơn nữa trong lao động sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp,phấn đấu cho một nền “Kiến trúc xanh” đã được nêu trong Tuyên ngôn của Hội KTSVN,góp phần xứng đáng vào sự nghiệp CNH- HĐH trên quê hương Ninh Bình.

Kts.Nguyễn Văn Khánh
CT Hội Kiến trúc sư Ninh Bình