Video 03: Những khoảng khắc đáng nhớ

71

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong loạt sự kiện tổ chức chào mừng Ngày Kiến trúc Việt Nam.