Video 03: Những khoảng khắc đáng nhớ

70

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong loạt sự kiện tổ chức chào mừng Ngày Kiến trúc Việt Nam.