Video 03: Những khoảng khắc đáng nhớ

81

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong loạt sự kiện tổ chức chào mừng Ngày Kiến trúc Việt Nam.

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng