Video 02: Cảm xúc ngày 27/4

64

Trong video số 02 này chúng tôi (Kienviet.net) đã kịp thu được một số tâm sự của những KTS lão thành cũng như SV kiến trúc…dẫu có khác nhau về tuổi tác, vị trí, quan điểm sống nhưng chia sẻ của họ về ngày 27-4 đều rạng lên cảm xúc hân hoan trước sự kiện quan trọng này của giới.