Video 01: Lần đầu tiên Ngày Kiến trúc Việt Nam

37

Những hoạt động kỷ niệm Ngày Kiến trúc Việt Nam đã khép lại với nhiều dư âm trong lòng người tham dự. KIENVIET.NET trân trọng giới thiệu Bạn đọc loạt Video chuyên đề về những hoạt động đáng nhớ. Hi vọng những video này sẽ là những mảnh kỷ niệm nhắc mãi cho chúng ta về lần đầu tiên giới nghề có được một ngày kỷ niệm như một mốc đánh dấu sự phát triển của nghề Kiến trúc.

http://www.youtube.com/watch?v=99x631L2Lyw

Quay & dựng Tuấn Tú

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng