Năm 2011, Nghệ An hoàn thành quy hoạch nông thôn mới

73

Nghệ An đang tập trung hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ảnh Thái Linh

C1 banner

Theo đó đến 31/12/2011, Nghệ An hoàn thành công tác quy hoạch nông thôn mới cho 435 xã trong toàn tỉnh và đến năm 2015, có 20% số xã và đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.
Với đặc thù điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khó khăn như ở Nghệ An, việc xây dựng nông thôn mới không đơn giản.

Trên địa bàn tỉnh, nông thôn phát triển thiếu quy hoạch hoặc quy hoạch thiếu vững chắc; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiếu đồng bộ, đô thị hóa nông thôn còn mang tính tự phát, cảnh quan bị phá vỡ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm. Trong khi đó, nông thôn Nghệ An rộng lớn, địa hình phức tạp, chịu nhiều tác động của thiên tai; xuất phát điểm của nông thôn Nghệ An thấp hơn so với bình quân cả nước.

Khắc phục những hạn chế trên, TTXVN dẫn lời ông Phan Đình Trạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, Nghệ An sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa Xứ Nghệ.

Một số chỉ tiêu cụ thể được tỉnh đề ra, đó là đến năm 2015 có 35% số xã các trục đường trong xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 30% số xã có nhà văn hóa xã, thôn; 50% số xã đạt chuẩn về y tế.