Nghị quyết ‘những tòa nhà 0 năng lượng’ tại châu Âu

261

Trong nỗ lực chống lại sự thay đổi khí hậu toàn cầu, tránh phát thải các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về “Những tòa nhà 0 năng lượng” với 549 phiếu thuận, 51 phiếu chống và 26 phiếu trắng.

Bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019, Nghị quyết “0 năng lượng” buộc tất cả những tòa nhà mới được xây ở châu Âu sẽ phải được thiết kế như thế nào đó để tự sản xuất năng lượng (mà) tiêu thụ, và luật sẽ áp dụng cho tất cả các công trình xây cất, bất kể là nhà riêng của tư nhân hay văn phòng hoặc các hãng xưởng; riêng các công trình xây cất công cộng phải tuân thủ từ năm 2016.

Để đạt mục tiêu “0 năng lượng”, những tòa nhà mới bắt buộc phải được cách nhiệt một cách tối đa và phải được trang bị những tấm thu năng lượng mặt trời (photovoltaic module), hệ thống bơm nhiệt hoặc sử dụng năng lượng địa nhiệt (geothermie) vốn đã có sẵn. Nghị định này cũng sẽ áp dụng cho cả những xây cất sửa chữa ở tầng hầm dưới những tòa nhà hiện có, nếu tầng hầm thể hiện hơn 25% tổng diện tích và trị giá hơn 20% của bất động sản.

C1 banner

Tuy nhiên, những quy luật mới này không áp dụng đối với những nhà nhỏ có diện tích dưới 50 m2, hoặc các nơi thờ tự và các tòa nhà lịch sử cũng như các “nhà nông nghiệp” (chuồng nuôi gia súc, hầm rượu, các nhà kính trồng cây…).

Theo ước tính của các chuyên gia, những tòa nhà tại châu Âu tiêu thụ hiện nay 40% năng lượng và thể hiện 36% lượng phát thải khí nhà kính của toàn châu lục này. Áp dụng nguyên tắc “0 năng lượng” trong việc xây cất là để giúp cho dân chúng tiết kiệm được một số năng lượng đáng kể, và góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu về “sự biến đổi khí hậu” mà châu Âu đã cam kết: giảm 20% lượng khí thải CO2 vào năm 2020 so với mức của năm 1990, đồng thời phải đạt được 20% số năng lượng tái tạo từ số năng lượng tiêu thụ, cũng cho mốc thời điểm năm 2020.

Tuy được Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng Nghị quyết “0 năng lượng” còn phải chờ được sự đồng chấp thuận của các bộ trưởng năng lượng của các quốc gia thành viên châu Âu

H.N. (theo Europa)